Uy Nhiếp Tứ Minh

Khiến cục bộ phe địch chịu 261% tiếp giáp thương pháp thuật, tất cả 40% làm cho địch vào tinh thần 【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Ví như địch làm việc trạng thái khống chế, gây thêm cho địch cạnh bên thương thật bởi 12% sinh lực buổi tối đa của phương châm (Sát yêu mến này làm lơ phòng thủ, không thật 500% tấn công phiên bản thân), đôi khi tăng cho toàn bộ phe ta sút sát yêu mến 20%, bảo trì 2 hiệp.


Đằng Xà Khí Lân

Khiến cục bộ phe địch chịu đựng 390% gần kề thương pháp thuật, gồm 40% có tác dụng địch vào trạng thái【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Nếu như địch sống trạng thái khống chế, gây thêm cho địch cạnh bên thương thật bằng 15% sinh lực tối đa của mục tiêu (Sát yêu mến này bỏ qua phòng thủ, không thật 600% tấn công phiên bản thân). Khi thi triển kỹ năng, giúp phiên bản thân dìm hiệu quả【Phong Thái Ngụy Đế】, duy trì 2 hiệp (Ban đầu 50 điểm gần kề ý, bị giáp thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


*

Uy Hổ Chấn Địa

Khiến 1 kẻ địch chịu 650% sát thương đồ vật lý, lần này tấn công bỏ qua của kim chỉ nam 40% phòng thủ, gây hiệu quả . Đồng thời tăng cho tổng thể phe ta đúng đắn 20%, duy trì 2 hiệp. Giả dụ phe ta đồng thời ra trận 3 Võ tướng tá Ngụy trở lên, đầu trận kích hoạt hiệu quả .


Hổ năng khiếu Thiên Tường

Khiến 1 đối phương chịu 975% sát thương đồ dùng lý, lần này tiến công bỏ qua của mục tiêu một nửa phòng thủ, gây kết quả , đồng thời bản thân vào trạng thái , duy trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm tiếp giáp ý, đồng đội hành vi hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Bạn đang xem: Đấu trường tam quốc


*

Thế Phá Thiên Quân

Khiến phương châm và đơn vị chức năng kế bên chịu 323% liền kề thương đồ lý, lần tấn công này còn có 30% đúng đắn thêm. Trường hợp sinh lực mục tiêu trên 50%, khiến thêm 150% cạnh bên thương đồ vật lý. Tăng ngay cạnh thương của tổng thể địch sút 20%, bảo trì 2 hiệp. Sau khoản thời gian thi triển kỹ năng có 50% phát động thêm một lần Đột Kích. <Đột Kích> khiến cho mục tiêu và đơn vị kế mặt 150% gần kề thương đồ gia dụng lý, tiếp giáp thương này còn có 30% gây gần cạnh thương x2, đồng thời gồm 20% hồi cho bản thân 2 điểm nộ khí, có thể kích hoạt kết quả Thần Binh).


Đao Trảm Thiên Lang

Khiến mục tiêu và đơn vị kế mặt chịu 485% giáp thương đồ gia dụng lý, lần tấn công này có 40% đúng mực thêm cùng 20% bạo kích thêm, mặt khác nếu sinh lực kim chỉ nam trên 50%, khiến thêm 200% ngay cạnh thương vật dụng lý. Kích hoạt (Ban đầu 100 điểm sát ý, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần). : hành vi thêm 1 lần, hoàn toàn có thể kích hoạt đánh thường, năng lực nộ khí, bên cạnh đó hồi điểm nộ khí, điểm giáp ý, điểm vừa lòng kích và hoàn toàn có thể kích hoạt tác dụng Thần Binh.


*

Loan Phượng quần thể Hổ

Khiến 4 đơn vị chức năng địch thốt nhiên chịu gần kề thương pháp thuật, kèm cho phương châm 1 tầng Đánh vệt Linh Hồn, khi ghi lại đạt 3 tầng, tiêu hao toàn bộ Ấn Ký, giữ đày mục tiêu.


Phượng khiếu Hoàng Đề

Khiến 4 đơn vị chức năng địch bất chợt chịu ngay cạnh thương pháp thuật, nếu phương châm ở tâm trạng bị tiến công dấu, tạo thêm 400% tiếp giáp thương pháp thuật.


*

Ác Lai Dũng Mãnh

Khiến 1 cột phe địch chịu 331% STVL và gồm tỉ lệ Choáng. 15% làm lơ phòng thủ. Mục tiêu có sức lực trên 50% phải chịu đựng thêm 160% gần kề thương.


*

Sơn Hà Vĩnh Tịch

Gây 151% ST phép lên toàn cục địch, rất có thể giảm nộ khí địch. Bớt 20% bạo kích cùng tăng ngay cạnh thương của mục tiêu. Vào 2 hiệp.


Triệu Hồi U Minh

Gây 203% ST phép lên 4 1-1 vị, có tỉ lệ giảm nộ khí & sát thương toàn thể mục tiêu phe địch, vào 2 hiệp, đồng thời trị liệu toàn thể phe ta.


Tài Năng vương vãi Tá

Gây 241% ST phép hàng trước, gồm tỉ lệ sút ST với bạo kích, vào 2 hiệp. Rất có thể khiến phương châm trừ 5% SL/lượt) trong 2 hiệp. Tạo thêm 250% ST phép đến địch có ít hơn 4 Nộ.


Đoán Tiên Cơ

Khiến mục tiêu và đơn vị chức năng kế bên chịu 158% STVL, lần này tiến công có thêm 30% bạo kích, né tránh của bạn dạng thân tăng 20%, vào 2 hiệp.


Hổ Lang Bộc Phá

Khiến đối phương hàng sau chịu 171% STVL, 30% làm kim chỉ nam giảm 2 nộ khí, giảm sát thương giảm 10%, vào 2 hiệp.


Hổ đắm đuối Hám Địa

Khiến 1 đối thủ chịu 320% STVL, lần này tấn công có thêm 40% bạo kích và chính xác, đồng thời bỏ qua mất của mục tiêu 40% phòng thủ.


Bách Thắng

Khiến đối thủ hàng trước chịu đựng 179% STVL, 30% làm kim chỉ nam giảm 2 nộ khí, sút sát thương sút 20%, trong 2 hiệp.


Bạt Thi Nộ Trảm

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 25% làm phương châm rơi vào tinh thần Choáng, trong 1 hiệp. Khi thi triển nếu kim chỉ nam có sức khỏe trên 50% sẽ chịu thêm 140% ngay cạnh thương.


Lưu Phong Hồi Tuyết

Trị liệu cho tất cả phe ta (107%+700), đồng thời đơn vị sinh lực dưới 60% tạo thêm trị liệu (80%), 1 đơn vị chức năng ngẫu nhiên phe ta tiến công tăng 15%, trong 2 hiệp.


Phi Hỏa lưu lại Tinh

Khiến 1 đối phương hàng sau chịu đựng 250% STVL, 60% khiến tấn công của mục tiêu giảm 15%, vào 2 hiệp.

Xem thêm: Truyen Ngan - Bố Là Tất Cả


Bách cỗ Đoạn Hầu

Khiến kẻ thù hàng sau chịu đựng 418% gần cạnh thương vật lý, gây cho địch kết quả 【Tập Kích】, ví như sinh lực phiên bản thân thấp rộng mục tiêu, tăng 25% cạnh bên thương, chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành sinh lực phiên bản thân. Khi thi triển kỹ năng, giúp toàn cục phe ta tăng cạnh bên thương 25%, bảo trì 2 hiệp.


Phệ ngày tiết Cuồng Tập

Khiến kẻ thù hàng sau chịu 627% tiếp giáp thương vật lý, gây mang đến địch tác dụng 【Tập Kích】, nếu như sinh lực bạn dạng thân thấp rộng mục tiêu, tăng một nửa sát thương, gửi hóa 100% cạnh bên thương tạo ra thành sinh lực phiên bản thân. Lúc thi triển kỹ năng, bạn dạng thân vào tinh thần 【Quyến Cuồng Cốt】, gia hạn 2 hiệp (Sát ý lúc đầu 50 điểm, lúc đồng đội hành vi hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Thiên Thần Cuồng Nộ

Gây cho đối phương hàng trước 348% giáp thương vật lý, gần kề thương lần này còn có 30% bạo kích và đúng mực thêm, tất cả 40% gây đến mục tiêu kết quả , bảo trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn cục phe ta bạo kích 20%, gia hạn 2 hiệp. Ví như sinh lực mục tiêu trên 50%, tạo thêm 800% ngay cạnh thương thứ ký, nếu như tấn công phương châm cao hơn bạn dạng thân, sút thêm 15% tấn công, gia hạn 2 hiệp. Nếu như phe ta đồng thời ra trận 3 Võ tướng mạo Thục trở lên, đầu trận kích hoạt kết quả .


Thiên Thần Giáng cố

Gây cho địch thủ hàng trước 522% gần kề thương đồ vật lý, cạnh bên thương lần này có một nửa bạo kích và đúng mực thêm, có 60% gây mang lại mục tiêu hiệu quả , gia hạn 1 hiệp. Giả dụ sinh lực phương châm trên 50%, khiến thêm 1200% cạnh bên thương đồ vật ký, nếu tấn công kim chỉ nam cao hơn bạn dạng thân, sút 15% tấn công, bạn dạng thân vào trạng thái , bảo trì đến khi kết thúc chiến đấu. (Sát ý ban đầu 100 điểm, hành vi hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Lôi quang đãng Thuấn Thiểm

Gây cho địch sản phẩm dọc 476% cạnh bên thương đồ gia dụng lý và giáp thương bởi 10% sinh lực buổi tối đa của kim chỉ nam (Không quá 450% tấn công bạn dạng thân), có 1/2 mục tiêu, mặt khác tăng cho bản thân một nửa chống đỡ, gia hạn 2 hiệp, hồi cho bạn dạng thân 5% sinh lực về tối đa, giúp tất cả giảm cạnh bên thương phe ta tăng 20% gia hạn 2 hiệp.


Thiên Hoàng Thần Lôi

Gây mang lại địch mặt hàng dọc 715% tiếp giáp thương thiết bị lý, hồi cho phiên bản thân 10% sinh lực về tối đa, khiến thêm cho mục tiêu sát thương bởi 12% sinh lực buổi tối đa (Không quá 500% tấn công bản thân), bên cạnh đó mục tiêu, trong tiến công lần sau buộc giới hạn phương châm là Khương Duy với vạo tâm trạng , gia hạn 4 hiệp (Ban đầu 50 điểm cạnh bên ý, bị giáp thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Linh Điểu Xảo Trận

Khiến tướng tá địch tất cả nộ khí cao nhất và địch bao phủ chịu cạnh bên thương pháp thuật, mặt khác triệu hồi 1 Mộc Diên, khi dứt mỗi hiệp.


Tiên Linh Ngự Thú

Khiến tướng tá địch bao gồm nộ khí tối đa và địch xung quanh chịu gần kề thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi thốt nhiên 1 Mộc Ngưu hoặc lưu Mã.


Ưng Kích trường Không

Khiến 1 kẻ địch chịu 452% STVL, 50% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, lần này tấn công khiến bạo kích và đúng đắn tăng thêm 50%, phương châm chịu thêm 350% ngay cạnh thương.


Thảo phát Tào Ngụy

Gây 241% AT trang bị lý hàng trước, 1/2 - 2 nộ, - 20% tấn công, vào 2 hiệp. Đồng thời cục bộ phe ta tăng gần kề thương kim chỉ nam 20%, vào 2 hiệp.


Bằng Kích lưu lại Vân

Gây 331% ST phép lên 01 cột, +20% đúng chuẩn và ST toàn cục phe ta trong 2 hiệp, 80% khiến 1 tín đồ ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí


Kỳ Môn Độn Giáp

Gây 151% ST phép lên toàn bộ địch , +160% ST lên địch bao gồm SL rộng 50%. + 15% chống đỡ phe ta vào 2 hiệp. Phe ta ít hơn hoặc bởi phe địch, hút 2 Nộ, 50% xóa tâm lý bất lợi.


Thất Thám Bàn Xà

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 40% khiến phiên bản thân tăng 4 nộ khí. Đồng thời tăng liền kề thương của bạn dạng thân tăng 15%, vào 2 hiệp.


Phá loàn Tập Kích

Khiến 1 đối thủ chịu 320% STVL, 70% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, mặt khác giúp tấn công và đúng mực của bạn dạng thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Thị máu Quỷ Ảnh

Gây 171% STVL mặt hàng trước, 20% gâyChoáng trong 1 hiệp. Đồng thời trị liệu có lợi của phương châm giảm 15% vào 2 hiệp. Lần này tiến công có thêm 20% chính xác.


Bách cỗ Xuyên Dương

Khiến toàn thể phe địch chịu đựng 107% STVL, 10% làm phương châm giảm 2 nộ khí. Đồng thời khiến cho trị liệu có lợi, kháng đỡ, né tránh của kim chỉ nam giảm 10%, vào 2 hiệp.


Vạn tín đồ Khó Cản

Khiến 1 cột phe địch chịu 246% STVL, lần này tấn công có thêm 30% bạo kích cùng 30% cường độ bạo kích thêm. Đồng thời có 1/2 làm kim chỉ nam chịu thêm 120% gần cạnh thương.


Dục Hỏa Phượng Minh

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), đúng đắn mục tiêu tăng 15%, vào 2 hiệp. Có một nửa giúp đơn vị phe ta tăng 2 điểm nộ khí.