Bạn có ý tưởng xây cất Mindmap hết sức tuyệt để mang vào phần biểu thị nhưng chúng ta lại lừng khừng làm cầm cố nào để chèn Mindmap vào trong cái phần mềm mà anh Bill call là Powerpoint.

Hoặc nếu gồm chèn vào được thì loại Mindmap lại ko được may mắn muốn.

Tuy nhiên, khi bạn đã mang lại với bài viết chèn Mindmap vào Powerpoint nhanh nhất có thể và dễ dàng và đơn giản đến ngạc nhiên này của mình thì không thể gì rất có thể ngăn cản trở được các ý tưởng hoàn hảo và tuyệt vời nhất của bạn.

Nghe thật thú vị đúng không ạ nào