*

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

Bạn đang xem: Chơi cờ vây với máy tính

You should try the following : kiểm tra your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.


https://suacuacuon.edu.vn/gamepanel?game=classicgoChơi Cờ vây trực tuyến đường từ trình duyệt của người sử dụng với cả vắt giới!

Cờ vây

*

Số lượng người chơi: 2

Thời gian trận đấu: 25 mn

Độ phức tạp: 2 / 5


Chơi Cờ vây cùng 590 trò chơi khác trực tuyến.

Không phải tải xuống - chơi trực tiếp từ bỏ trình chuyên chú web của bạn.

Với đồng đội của các bạn và hàng vạn người đùa từ khắp thay giới.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Dân Quốc Ân Thù Lục, Top 7 Phim Chuyện Tình Dân Quốc 2022

Miễn phí.


*

mày mò Board game Area


Chơi Cờ vây với 590 trò chơi khác trực tuyến.

Không yêu cầu tải xuống - nghịch trực tiếp từ trình ưng chuẩn web của bạn.

Với anh em của bạn và hàng chục ngàn người chơi từ khắp chũm giới.

Miễn phí.


AGA VARIANT OF GO RULES IS USED AT THIS ADAPTATION OF THE GAME !

GAME OPTIONS OF THIS ADAPTATION:

«Grid size» - trò chơi board size; available values:

- 9x9

- 13x13

- 19x19

«Method of counting» - method for counting the score; available values:

- Japanese (counting by territory và opponent"s prisoners)

- Chinese (counting by area only)

(Notes: Although players" scores may differ under the two methods, the difference in their scores, và the game result, will be the same)

«Komi & handicaps» - compensation points lớn white for first đen move or handicaps; available values:

- Without komi (without compensation)

- Normal komi (4 points for 19x19 & 5 points for 9x9, 13x13)

- Big komi (for strong players: 7 points for 9x9, 13x13, 19x19)

- Handicap: 1 stone

- Handicap: 2 stones

- Handicap: 3 stones

- Handicap: 4 stones

- Handicap: 5 stones

- Handicap: 6 stones

- Handicap: 7 stones

- Handicap: 8 stones

- Handicap: 9 stones

(Notes: If players have equal points at end of game (draws), then white wins +0.5 point, because komi by rules 0.5(without komi), 4.5, 5.5, 7.5 respectively)

(Notes about handicaps: A game may be played with a handicap to lớn compensate for differences in player strengths. First player (administrator of table) plays white. Second player takes black, và either moves first, gisuacuacuon.edu.vnng only 0.5 point compensation to white (this is known as a "one stone handicap"), or places from 2 to lớn 9 stones on the board before the first trắng move. Handicap stones are placed on predefined intersection on the board automatically.)