Lập trình MVC vào PHP bài nội dung bài viết hướng dẫn bạn sử dụng quy mô MVC trong quá trình phát triển các website.

Bạn đang xem: Code mô hình mvc trong php

I. Mô hình MVC (Model-View-Controller)

MVC là mô hình thường được dùng hiện thời để cải cách và phát triển các webite. Vì chưng MVC giúp tổ chức bóc tách bạch giữa các thành phần đặc biệt trong dự án: điều khiển (controller), xử lý tài liệu (model) với hiển thị dữ liệu (view).

Lập trình MVC trong PHP góp tiến độ công việc ứng dụng nhanh hơn, vấn đề nâng cấp dễ dàng hơn, vô cùng thích phù hợp với các project nhiều người dân cùng phạt triển.

Trong mô hình MVC, Controller là thành phần đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu của user và xử lý nghiệp vụl, model là thành phần cung ứng dữ liệu, còn View là thành phần trình bày dữ liệu (nơi gồm code html, css, javascript).

Nhờ tổ chức triển khai như vậy đề xuất MVC giúp chia bé dại quá trình xử lý của vận dụng theo chức năng, bởi vì thế chúng ta có thể làm việc trên từng nhân tố riêng lẻ, không ảnh hưởng đến các thành phần khác.

Controller vào mvc

Mỗi controller là 1 trong những class chứa những hàm để thực thi những yêu ước từ user, các hàm này nói một cách khác là các action. Để thực hiện tác dụng của mình, kích hoạt sẽ thực hiện mừng đón tham số, điện thoại tư vấn model, nạp các view cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho user.

Xem thêm: The Dior Lip Balm Is A Staple In My No, T&C Tried & True: The Dior Lip Glow

Model trong mvc

Mỗi model là 1 class cung cấp dữ liệu, mỗi model có nhiều hàm triển khai kết nối, trích lọc, chèn, chỉnh sửa dữ liệu trong database, xúc tiến với tệp tin system, network. Mã sản phẩm còn tương tác với tương đối nhiều thành phần khác trong hệ thống để có được dữ liệu chính xác . Mã sản phẩm được nạp từ controller.

View trong mvc

Mỗi view là 1 trong trang web hiển thị dữ liệu gì đó. Tài liệu mà view hiển thị do controller hỗ trợ (controller mang từ model để đưa cho view).

Sự tách bóc biệt của giữa model và View giúp cho những người lập trình phân xác định rõ ràng cách thức lưu trữ tài liệu và cách trình diễn dữ liệu. Vày vậy quá trình lấy dữ liệu, cách xử lý dữ liệu trước lúc trả về sẽ không làm ảnh hưởng đến việc trình bày dữ liệu.

Mô hình này thực sự đảm bảo việc bóc tách biệt mục đích của người thiết kế giao diện với mục đích của bạn lập trình. Vì vậy khi làm việc theo nhóm, hoàn toàn có thể tổ chức nhóm trở nên tân tiến thành những nhóm kỹ năng và cải tiến và phát triển ứng dụng tuy vậy song với nhau.


Tổ chức folder MVC cho website

Website nào cũng có thể có hai phần: Back End với Front End. Từng phần có hệ thống thư mục và tệp tin riêng, layout cũng riêng.

Tổ chức folder cho website

Tạo folder để chứa website trong htdocs, ví dụ như banhangTạo thư mục admin nhằm chứa những trang web trực thuộc phần back end.Tạo thư mục site nhằm chứa các trang web trực thuộc phần front end.Tạo thư mục system để cất file cấu hình, các file đựng hàm cục bộ dùng cho toàn website
*
Trong thư mục system , chế tác file config.php cùng khai báo các thông số website, thông số kỹ thuật db

Trong folder system , chế tạo file model_system.php  và khai báo biến connection ($conn) , hàm liên kết db (__connstruc) , xúc tiến sql (query)…

"SET suacuacuon.edu.vnS utf8", PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $this->conn = new PDO( "mysql:host=".HOST_DB.";dbsuacuacuon.edu.vn=".suacuacuon.edu.vn_DB, USER_DB, PASS_DB,$opt ); } function query($sql) $result = $this-> conn->query($sql); return $result; function queryOne($sql) $result = $this->conn->query($sql); $row = $result->fetch(); return $row; function execute($sql) $result = $this->conn ->exec($sql); return $result; }//class

2. Tổ chức triển khai mvc bỏ phần admin

Tạo kết cấu folder với file dồn phần admin như sau:

*
*

3. Tổ chức mvc bỏ phần public

Tạo cấu tạo folder cùng file dồn phần admin như sau:

*
*

Chú ý: trong những file đang tạo, để dễ dãi sử dụng, các bạn mở từng tệp tin lên với nhập text biểu hiện vào nhé. Lấy ví dụ như : mở tệp tin nhasanxuat.php cùng nhập vào text Đây là controller nhasanxuat. Tương tự cho các file khác.

Bài viết lập trình MVC vào PHP này sẽ sử dụng database thương hiệu là phone. Các bạn xem bài viết sau để tạo ra datatase phone nhé: bài xích tập chế tác database