Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm chu kỳ một thành phố nhất định mở ra trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Đếm số lần xuất hiện ký tự trong excel

Trong biểu mẫu dễ dàng nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn ao ước tìm sống đâu?, bạn muốn tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chí duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy sao chép dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong số ô tự A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo khuyết (giá trị trong A2) và cam (giá trị trong A3) trong số ô tự A2 cho tới A5. Hiệu quả là 3. Bí quyết này áp dụng COUNTIF hai lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với cùng 1 biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và giá trị trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài ra hơn nữa 255 ký kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Review Dầu Gội Biotin Collagen, Giá Bao Nhiêu

Không trả về công dụng khi bạn muốn đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để tuấn kiệt này hoạt động, sổ làm việc khác bắt buộc được mở.

Những biện pháp thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không rõ ràng chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một ký kết tự riêng lẻ bất kỳ. Một vết sao khớp với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vệt chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm mọi trường hợp tất cả "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất vết trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự ko in ra. Trong số những trường hợp này, COUNTIF có thể trả về quý hiếm không mong mỏi muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi tất cả tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi sẽ đặt tên trong phương pháp (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi mang tên có thể phía trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong cùng sổ thao tác hoặc tự sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do fan dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác suacuacuon.edu.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa trên màu font chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta cũng có thể Đếm số ô gồm màu ô chũm thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.