Biểu tượng của tình yêu, sự lắng đọng và số đông thứ xinh đẹp tuyệt vời nhất là ý nghĩa riêng biệt của loại hoa hồng, một loại hoa hiện hữu ở mọi mọi con đường to – ngõ hẻm, từ bỏ phố thị cho đến thôn quê – đâu đâu bạn cũng dễ dàng dàng phát hiện hồng ta.
*
Ý nghĩa hoa hồng cánh sen: hình tượng của sự ngọt ngào, thanh khiết chưa vướn tơ vươnVà hòa phổ biến vào sự yêu thương thích, tốt nói quá rộng đâu chính là đam mê, sự thương yêu đến tột độ của chính bản thân mình