Khi bạn tạo mới một văn bản vào Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter gồm kích thước 21.59 centimet x 27.94 cm, để định nghĩa khổ giấy A4 và canh lề theo ý muốn, bạn có thể sử dụng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều cách khác nhau để ở Page Setup, bí quyết đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*
*

Sau lúc thực hiện xong, bạn chọn OK để lưu lại vắt đổi về khổ giấy cùng lề giấy trong Word. Chúc bạn thực hiện thành công!