Việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể sẽ không dễ dãi nhất là với những trường phù hợp trẻ không chịu đựng bú mẹ. Và bài toán này kéo dài có thể làm đến bà mẹ tuyệt vọng và chán nản dẫn đến việc mẹ kết thúc cho nhỏ bú.

Bài viết liên quan