Ui mama baba của con, thọ lắm mới tìm kiếm được một cỗ hợp gu tín đồ già như vậy này. Tôi đã đọc một lèo vào 4 ngày và cảm giác rất thoả nguyện. Vốn dĩ niên hạ tính phương pháp láu táu không hẳn fetish của mình, mà lại Lục Văn đích thực quá cuốn hút, tính cách được diễn đạt rất phong phú và đa dạng với các khía cạnh, cảm xúc chân thực đến hơn cả sống động.Mình từng hiểu một phản hồi ở đâu đó về việc type truyện của nam bắc có nội dung phần đa đều, nhưng cho lúc đọc cỗ này thì thấy phản hồi đó sai bét. Cực lực đề cử!


*