Quick Access Toolbar là gì?Quick Access Toolbar là thanh cách thức chứa phần lớn nút lệnh tùy biến khiến cho bạn chọn nhanh trong giao diện các ứng dụng của Microsoft, như Microsoft Windows cùng với My Computer (Windows Explorer) tốt Microsoft Office (bao có Word, Excel, PowerPoint, Outlook…).
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ngoài ra, với các Macro bạn lưu lại nút lệnh, chúng ta cũng có thể thao tác cấp tốc hơn rồi đúng không? ko kể lệnh VBA ví dụ, các bạn có thể đọc thêm về các khóa học VBA của suacuacuon.edu.vn.Online nhằm trang bị tốt hơn kiến thức và kỹ năng VBA để có thể áp dụng những tập lệnh VBA phức hợp hơn.