Hiện trên Facebook đang sẵn có tình trạng bị lỗi tất yêu đăng nhập và thực hiện được. Người lớn tuổi có bí quyết nào hạn chế và khắc phục tình trạng này sẽ không ạ? Chỉ giúp em với. Cả ngày từ bây giờ không thể nào vào nổi.

Bạn đang xem: Fb mất kết nối


Hiu1ec7n tu1ea1i Facebook u0111ang cu00f3 tu00ecnh tru1ea1ng bu1ecb lu1ed7i khu00f4ng thu1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c. Cu00e1c cu1ee5 cu00f3 cu00e1ch nu00e0o khu1eafc phu1ee5c tu00ecnh tru1ea1ng nu00e0y khu00f4ng u1ea1? Chu1ec9 giu00fap em vu1edbi. Cu1ea3 ngu00e0y hu00f4m nay khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o vu00e0o nu1ed5i.","product_id":0,"type":0,"date":1465119207,"date_text":"6 nu0103m","link":"/hoidap/4058/590103/cach-khac-phuc-loi-facebook-bi-mat-ket-noi-mang.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"Andrewdo","name":"Andrew u0110u1ed7","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"andrew75
*

Hiện trên Facebook đang có tình trạng bị lỗi cần thiết đăng nhập và áp dụng được. Bài viết sau sẽ chỉ dẫn khắc phục lỗi Facebook giúp bạn vượt rào cản này.

Khắc phục lỗi ko vào được Facebook trên iOS:

Bước 1: tróc nã cập phầm mềm Store.

*

Bước 2: Tìm từ khóa "Betternet" > Tải về ứng dụng.

*

Bước 3: Mở ứng dụng Betternet.

*

Bước 4: Vuốt đến trang cuối > Chọn Got it.

*

Bước 5: Chọn Ok.

*

Bước 6: Chọn Install Profile.

*

Bước 7: Chọn Allow.

*

Bước 8: Chọn Connect.

Xem thêm: Sữa Tắm Yves Rocher Review, Review Chi Tiết 6 Mùi Hương Nổi Bật

*

Bước 9: Máy báo đã connect (như hình) bạn thoát ra và có thể tróc nã cập Facebook.

*

Khắc phục lỗi không kết nối được Facebook trên Android:

Để hạn chế lỗi không liên kết được Facebook trên game android bạn thao tác theo phía dẫn:

Bước 1: Vào CH Play.

*

Bước 2: Gõ từ bỏ khóa "dns" > search kiếm.

*

Bước 3: lựa chọn DNS Changer.

*

Bước 4: Chọn setup ứng dụng.

*

Bước 5: setup xong > chọn Mở.

*

Bước 6: lựa chọn Start.

*

Bước 7: phần mềm báo Connected là đã ok.

*

Bước 8: bây giờ bạn thoát ra và rất có thể vào truy vấn facebook bình thường.

*


Hiu1ec7n tu1ea1i Facebook u0111ang cu00f3 tu00ecnh tru1ea1ng bu1ecb lu1ed7i khu00f4ng thu1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c. Bu00e0i viu1ebft sau su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i Facebook giu00fap bu1ea1n vu01b0u1ee3t ru00e0o cu1ea3n nu00e0y. Khu0103u0301c phuu0323c lu00f4u0303i khu00f4ng vau0300o u0111u01b0u01a1u0323c Facebook tru00ean iOS: Bu01b0u01a1u0301c 1: truy nã cu00e2u0323p phầm mềm Store. Bu01b0u01a1u0301c 2: Tiu0300m tu01b0u0300 khou0301a "Betternet" > Tau0309i vu00eau0300 u01b0u0301ng duu0323ng. Bu01b0u01a1u0301c 3: Mu01a1u0309 u01b0u0301ng duu0323ng Betternet. Bu01b0u01a1u0301c 4: Vuu00f4u0301t u0111u00eau0301n trang cuu00f4u0301i > Chou0323n Got it. Bu01b0u01a1u0301c 5: Chou0323n Ok. Bu01b0u01a1u0301c 6: Chou0323n Install Profile. Bu01b0u01a1u0301c 7: Chou0323n Allow. Bu01b0u01a1u0301c 8: Chou0323n Connect. Bu01b0u01a1u0301c 9: Mau0301y bau0301o u0111au0303 connect (nhu01b0 hiu0300nh) bau0323n thoau0301t ra vau0300 cou0301 thu00eau0309 truy nã cu00e2u0323p Facebook. Khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i khu00f4ng ku1ebft nu1ed1i u0111u01b0u1ee3c Facebook tru00ean Android: u0110u1ec3 khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i khu00f4ng ku1ebft nu1ed1i u0111u01b0u1ee3c Facebook tru00ean android bu1ea1n thao tu00e1c theo hu01b0u1edbng du1eabn: Bu01b0u1edbc 1: Vu00e0o CH Play. Bu01b0u1edbc 2: Gu00f5 tu1eeb khu00f3a "dns" > Tu00ecm kiu1ebfm. Bu01b0u1edbc 3: Chu1ecdn DNS Changer. Bu01b0u1edbc 4: Chu1ecdn cu00e0i u0111u1eb7t u1ee9ng du1ee5ng. Bu01b0u1edbc 5: Cu00e0i u0111u1eb7t xong xuôi > Chu1ecdn Mu1edf. Bu01b0u1edbc 6: Chu1ecdn Start. Bu01b0u1edbc 7: Phu1ea7n mu1ec1m bu00e1o Connected lu00e0 u0111u00e3 ok. Bu01b0u1edbc 8: Lu00fac nu00e0y bu1ea1n thou00e1t ra vu00e0 cu00f3 thu1ec3 vu00e0o truy nã cu1eadp facebook bu00ecnh thu01b0u1eddng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":590103,"user":{"id":1,"login_name":"tungtong80","name":"Tu1ed1ng Minh Tu00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tungtong80