5 phút bởi bao nhiêu giây, cùng giải những bài toán về thời gian không còn xa lạ của chương trình toán học tiểu học tập lớp 4, 5 dưới đây

*

5 phút bằng bao nhiêu giây

Như họ đã biết từng 1 phút bởi 60 giây, vậy 5 phút = 5 x 60 giây = 300 giây.

Kết luận: 5 phút bởi 300 giây

*

Khá đơn giản đối với bài bác toán đổi khác phút lịch sự giây đẳng cấp này đúng không nào nào? Hãy cùng rèn luyện với những dạng bài bác toán chuyển đổi số phút sang trọng số giây sau đây

Ví dụ 1: 15 phút bởi bao nhiêu giây?

600 giây900 giây1200 giây1500 giây

15 phút bằng 15 x 60 = 900 giây (đáp án B)

Ví dụ 2: 0,15 phút bởi bao nhiêu giây?

78915

0,15 phút = 0,15 x 60 giây =9 giây (đáp án C)

Ví dụ 3 : 0,5 phút bởi bao nhiêu giây

20253035

0,5 phút = 0,5 x 60 giây = 30 giây (đáp án C)

Ví dụ 4: 2,15 phút được từng nào giây

129215240360

2,15 phút bởi 129 giây (đáp án A)

Ví dụ 5: 3,15 phút bằng bao nhiêu giây

135185189315

3,15 phút bởi 189 giây (đáp án C)

Ví dụ 6: 4,5 phút bởi bao nhiêu giây

45300270360

4,5 phút bằng 270 giây (đáp án C)

Ví dụ 7: 5 phút rưỡi bằng bao nhiêu giây

255280300330

5 phút rưỡi bởi 330 giây (đáp án D)

Ví dụ 8: 5,4 phút bởi bao nhiêu giây

304324350360

5,4 phút bởi 324 giây (đáp án B)

Ví dụ 9: 1 tiếng 15 phút đổi ra bởi bao nhiêu giây

360040004500 6500

1 giờ đồng hồ 15 phút bằng 4500 giây (đáp án C)

Ví dụ 10: 2 tiếng 15 phút (2h15) bằng bao nhiêu giây

2 tiếng 15 phút bởi 8100 giây (đáp án B)

Ví dụ 11: 3h 15 phút đổi ra bao nhiêu giây

315065001170012500

3 giờ 15 phút bởi 11700 giây (đáp án C)

Ví dụ 12: 10/3 phút bởi bao nhiêu giây

120 200240270

10/3 phút bởi 200 giây (đáp án B)

Ví dụ 13: 2/15 phút quy đổi bởi bao nhiêu giây

891215

2/15 phút bởi 8 giây (đáp án A)

Ví dụ 14: 3/15 phút bằng bao nhiêu giây

9121518

3/15 phút bằng 12 giây (đáp án B)

Ví dụ 15: 3/5 phút bởi bao nhiêu giây

18323639

3/5 phút bởi 36 giây (đáp án C)

Ví dụ 16: 5/4 phút bằng bao nhiêu giây

65758595

5/4 phút bằng 75 giây (đáp án B)

Ví dụ 17: 5/6 phút bằng bao nhiêu giây

30405060

5/6 phút bằng 50 giây (đáp án C)

Trên đó là tổng hợp những bài toán về đổi phút quý phái giây. Hi vọng bạn đã tìm ra câu vấn đáp cho câu hỏi 5 phút bởi bao nhiêu giây ở vị trí đầu của bài viết cũng như áp dụng nó vào những dạng bài tập giống như khác!