BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒCHÂN TRỜI SÁNG TẠOKẾT NỐI TRI THỨCCÁNH DIỀU

a. Vết hiệu phân biệt biểu đồ dùng Cột (địa lý)

 

b. Giải pháp vẽ biểu đồ vật Cột (địa lý)

c. Giải pháp nhận xét biểu thứ Cột (địa lý)

d. Rất nhiều lỗi thường chạm chán khi vẽ biểu vật Cột (địa lý)

 

e. Ví dụ như minh họa cụ thể biểu vật dụng Cột (địa lý)

 

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ cột chồng

cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

VÀ THỊ XÃ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM, NĂM 2014

(Đơn vị: đô thị)

Đô thị

Vùng

Thành phố

thuộc tỉnh

Thị làng

ở những vùng

Trung du miền núi Bắc Bộ

13

5

Đồng bằng Sông Hồng

12

6

Bắc Trung Bộ

6

10

Duyên hải phái mạnh Trung Bộ

9

4

Tây Nguyên

5

4

Đông nam Bộ

5

8

Đồng bởi Sông Cửu Long

14

10

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất thể hiện con số thành phố trực ở trong tỉnh cùng thị xóm ở các vùng của Việt Nam, năm 2014.

Cách vẽ:

 

Bài 2.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Hài Dành Cho Trẻ Em Hay Nhất Mới 2021, Top 10 Bộ Phim Hài Dành Cho Trẻ Em Hay Nhất

cho bảng số liệu sau:

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng mức

1995

20052010

2014

Xuất khẩu

5 448,9

32 447,172 236,7

150 217,1

Nhập khẩu

8 155,4

36 761,184 838,6

147 849,1

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng vốn lưu giao hàng hoá xuất, nhập khẩu cùng cán ân xuất, nhập vào của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300" data-large-file="https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9680" src="https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png" alt="T-51" width="796" height="768" srcset="https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png 796w, https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=150&h=145 150w, https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300&h=289 300w, https://suacuacuon.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=768&h=741 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

Bài 3. mang lại bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2014

Lúa

 

Vùng

Diện tích

(nghìn ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

1995

2005201419952005

2014

Đồng bằng sông Hồng

1238,1

1186,11122,85207,16398,4

6756,8

Đồng bằng sông Cửu Long3190,63826,34246,612831,719298,525244,2

Vẽ biểu đồ tương thích nhất thể hiện diện tích s và sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bởi sông Hồng cùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1995-2014.